بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور پویا جهش -بزرگترین بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور
تماس

شماره تلفن های ذخیره شده در بانک های اطلاعاتی ما فقط بر مبنای صنف فعالیت ذخیره شده اند و هیچگونه کاربردی دیگری بجز تبلیغات ندارند.

کاربرانی که جهت تبلیغات اقدام میکنند، برمبنای نوع فعالیتشان اطلاعات مشتریان را جستجو و خریداری میکنند.

پس ثبت اطلاعات شغلی شما، به نفع شما خواهد بود.

درهرصورت، گاهی کاربرانی هستند که میخواهند اطلاعات صنفی خود را حذف نمایند. جهت حذف کافی است فقط ایمیلی حاوی نام خانوادگی – نام شهر – شماره تلفن – نوع صنف خود را ارسال نمایند .

اطلاعات شغلی شما حداکثر پس از ۷۲ ساعت از تمام بانک های اطلاعاتی ما حذف خواهد شد.

پویا جهش همیشه در کنار شماست.

پویا جهش